Logga Empower

DEMOKRATIBANK

KNOWLEDGE ISN'T POWER - APPLIED KNOWLEDGE IS POWER

DEMOKRATIBANK

På denna sida kommer projektet att samla material i hur man röstar, varför man ska rösta och hur enskilda individer kan öka sitt inflytande i samhället. Det kommer också att läggas upp material och information om hur man kan stärka individens förutsättningar för att delta i demokratiska processer.


Informationsmaterialen finns på Malmös största språk, arabiska, dari, pashto och somaliska. Materialet är framtaget av Studieförbundet NBV genom deras rikstäckande projekt Jag röstar för demokratin!

VIDEOMATERIAL

FLERPRÅKIG STUDIEMATERIAL

SVENSKA

ARABISKA

DARI

PASHTO

SOMALISKA

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV