Logga Empower

AKTIVITETER

ÖKA KUNSKAPEN OM DEMOKRATI

 • Fortbildning för demokratiambassadörer

  Alla demokratiambassadörer ska genomgå en fortbildning för att klara av uppdraget på bästa möjliga sätt.


 • Föreläsningar
  Bjuda in eller besöka målgruppen för att genomföra föreläsningar inom temat demokrati.

 • Studiecirklar

  Uppmuntra föreningar i de fyra valda valdistrikten att starta studiecirklar i temat demokrati i mindre grupper både fysiskt och digitalt.


 • Spridning av studiematerial om demokrati på flera språk
  Sprida studiematerialet som tagits fram av Studieförbundet NBV på flera språk.

STÄRKA INDIVIDERS FÖRUTSÄTTNINGAR ATT DELTA I DEMOKRATIN OCH DESS BESLUTSPROCESSER

 • Uppsökande verksamhet

  Verksamheten ska genomföras av utbildade demokratiambassadörer med högt förtroende och god lokal förankring.


 • Lunchserier

  Inom projektets ramar kommer vi att anordna lunchserier mellan den primära målgruppen och lokala beslutsfattare.



 • Större arrangemang

  Två större arrangemang med syfte att skapa medborgardialoger mellan den primära målgruppen, tjänstepersoner och lokala beslutsfattare.

  ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV