Logga Empower

EMPOWER THE DISTRICTS

EQUALITY DOESN'T JUST HAPPEN. IT REQUIRES PARTICIPATION

OM PROJEKTET

Personer som bor i socialt utsatta områden har ett lägre valdeltagande och är inte inkluderade i beslutsprocesser, trots att många beslut direkt eller indirekt påverkar deras vardag.
Orsakerna är oftast många, alltifrån låg kunskap/förtroende för demokratin, fördomar om politik, språksvårigheter, religiösa motiv, kulturkrockar och m.m.


Empower The Districts är ett demokratiprojekt baserat i Malmö med syfte att stärka demokratin i fyra utvalda socioekonomiskt utsatta områden. Projektet drivs av Föreningen ZigZag i samarbete med NBV Syd, Malmö Ideella och Ariana FC.


Projektet är finansierat av MUCF och pågår under 2021.


PROJEKTÄGARE

Föreningen ZigZag är projektägare och grundades av personer som själv växte upp i socioekonomiskt utsatta områden och såg ett behov av att arbeta med demokrati, inflytande och organisering.

SAMARBETSORGANISATIONER

Malmö Ideella är en paraplyorganisation som tillvaratar och företräder de ideella föreningarna i Malmö, och idag ingår 335 föreningar med varierande verksamheter.

NBV är ett studieförbund som kommer att anordna folkbildningsverksamheten i projektet. NBV lägger särskild vikt vid frågor som handlar om nykterhet, demokrati och föreningsliv. 

Ariana FC har genom sin framgångsrika verksamhet kommit att bli en populär fotbollsförening i Malmö. Samverkan med Ariana FC går ut på att komplettera områden där ZigZag inte har lika stark förankring.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV